تبادل اسرا میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان انجام شد

به نقل از آناتولی، «رستم مرادوف» فرمانده نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه قره باغ خطاب به خبرنگاران اعلام کرد که طبق شرایط مقرر در توافقنامه تبادل اسرا، یک اسیر آذربایجانی و پنج اسیر ارمنستانی میان این دو کشور همجوار مبادله شدند. روابط میان این دو…

Latest News

Related articles