تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری کرج به پیمانی

رحیم خستو شامگاه یکشنبه در پایان دویست و سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج در تشریح مصوبات این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز پس از نطقهای پیش از دستور اعضای شورا پیگیر موضوع تسریع در کنار گذر کرج از میدان حافظ به سمت بیلقان یا خط…

Latest News

Related articles