تجار از ارسال گوجه فرنگی به مرز پرویزخان خودداری کنند

کرمانشاه- صادرکنندگان گوجه فرنگی از ارسال این محصول به مرز پرویزخان خودداری کنند. ، روزهای اخیر بیش از ۳۵۰ کامیون گوجه فرنگی در پارکینگ و محوطه گمرک پرویزخان وجود داشته است. در روزهای گذشته عدم کشش بازار عراق و کاهش تقاضای تجار عراقی برای دریافت و…

Latest News

Related articles