تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای تهران با آرمان های امام (ره)

مراسم تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب عصر یکشنبه ۱۹ بهمن ۹۹ با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

Latest News

Related articles