تجربه تلخ مرگ های سه رقمی کرونا/قرنطینه نوروزی بر باد رفت

، با ورود ویروس « ووهان» چین به کشور و ترس از ابتلاء به این بیماری ویروسی ناشناخته، باعث شد تا مردم بپذیرند سال نو را در خانهها بمانند. همراهی مردم با دستورالعملهای بهداشتی و پروتکلها به منظور دور ماندن از ابتلاء به ، باعث شد تا نوروز ۱۳۹۹، شرایط…

Latest News

Related articles