تجربیات مطالبهگری «قرارگاه شهید احمدی روشن» نقد و بررسی میشود

، سومین نشست از سلسله نشستهای نقد و بررسی تجربیات مطالبهگری با موضوع «تجربه موفق قرارگاه شهید احمدی روشن» روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰ صبح در ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار میشود. گفتنی است مهدی فرد حسینی، مسئول سابق قرارگاه شهید احمدی…

Latest News

Related articles