تجمع در بوستانها و تفرجگاههای مشهد در روز طبیعت ممنوع شد

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: با توجه به گسترش شیوع بیماری در کلانشهر مشهد و در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه، همزمان با سیزدهم فروردین ماه روز طبیعت، هرگونه تجمع در بوستانها و تفرجگاههای شهر مشهد ممنوع است. وی افزود: از شهروندان…

Latest News

Related articles