تجمع هزاران نفر در شوش بدون رعایت بهداشت/ زحمات کادر درمان تلف شد

اهواز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به تجمع هزاران نفر در شوش گفت: زحمات کادر درمان برای مهار موج کرونا در حال تلف شدن است و مسئولان باید نظارت داشته باشند. ، فرهاد ابول نژادیان عصر امروز در گفتوگویی رسانهای در واکنش به برگزاری مراسمهای…

Latest News

Related articles