تخصیص ۲۵۰۰واحدمسکن ملی به مهندسان تهرانی در پرند، هشتگرد وایوانکی

، سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکصد و دوازدهمین جلسه دوره هشتم هیئت مدیره این سازمان در اولین جلسه سال ۱۴۰۰ با حضور و نظارت نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار شد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره با ۱۹ رأی موافق از ۲۱ نفر حاضر موضوع…

Latest News

Related articles