تخلیه فوری کلیه شهرهای حومهای سیدنی

به نقل از اسپوتنیک، در پی وقوع سیلابهای شدید در منطقه «نیو سوث ولز» واقع در حومه شهر سیدنی، از کلیه ساکنین شهرهای حومهای خواسته شده تا محل زندگی خود را ترک نمایند. گفته میشود مقامات محلی آزاد راه «وسترن گریت» را به تخلیه سکنه مناطق مذکور اختصاص…

Latest News

Related articles