تداوم اعتراضات مردم میانمار علیه کودتا

به نقل از خبرگزاری آناتولی، اعتراضات مردم میانمار به کودتا در این کشور که از دیروز آغاز شده است، امروز یکشنبه نیز ادامه یافت. براساس تصاویر منتشره در شبکههای اجتماعی، هزاران نفر در میدان «یانگون» در پایتخت میانمار تجمع و از سران کشورشان که در…

Latest News

Related articles