ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال

کرج – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال محدوده شهرستانک گفت: ترافیک در محور چالوس حدفاصل شهرستانک تا گچسر نیز سنگین است. گودرز محمودی در گفتوگو با با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز…

Latest News

Related articles