ترویج مفاهیم قرآن در جامعه نشاط معنوی و امید را به دنبال دارد

، حجتالاسلام قاسم جعفرزاده ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای قرآنی ماه رمضان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و تجلی آیات آن در شب قدر است اظهار کرد: قرآن کریم توسط خداوند متعال در چندین مرحله بر قلب و روح پیامبر مکرم اسلام نازل شده است…

Latest News

Related articles