ترکهای جدید تاثیر شلیک توپ تحویل سال روی برج آزادی؟

_ گروه جامعه؛ ۲۹ اسفند ۹۹ روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در خبری اعلام کرد که لشکر ۲۳ نیروی زمینی و دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در همکاری با شهرداری تهران، آئین لحظه تحویل سال جدید را با شلیک توپ به صورت نمادین و اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی…

Latest News

Related articles