تشریح قوانین کشتی برای آزادکاران ملیپوش

کلاس تشریح قوانین کشتی با حضور دو داور المپیکی کشورمان در اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار شد. ، محمد مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران در مورد این کلاس گفت: این کلاس با حضور من و نیما صادقی داور درجه S۱ کشورمان به جهت بازآموزی و تشریح قوانین کشتی آزاد…

Latest News

Related articles