تشکیل ۷۵فقره پرونده برای واحدهای عرضه کالای غیراستاندارد در ایلام

ایلام-مدیرکل استاندارد ایلام از تشکیل ۷۵فقره پرونده برای واحدهای عرضه کالای غیراستاندارد در ایلام طی سال گذشته خبر داد.

Latest News

Related articles