تشکیل ۹۱ پرونده تخلفاتی در توزیع مرغ/مردم خرید مازاد نکنند

رامین صادقی در واکنش به گزارش در گفتو گو با ، اظهار کرد: با تشکیل پرونده برای افراد سودجو و توزیعکننده مرغ در خارج از شبکه سعی شده تا از طریق اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل احکامی سنگین برای این متخلفان صادر شود. وی میزان جرایم اعمال شده برای…

Latest News

Related articles