تشییع شهید مفقودالاثر منوچهر تقدسی بعد از ۳۸ سال

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مفقودالاثر، منوچهر تقدسی پس از ۳۸ سال عصر دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ در محله تهرانپارس برگزار شد.

Latest News

Related articles