تصاویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران

، تیم ملی فوتبال ایران روز دهم فروردین در ورزشگاه آزادی و در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم سوریه میرود. تمرین تیم ملی ایران برای این مسابقه امروز چهارشنبه آغاز شد و ملی پوشان در کمپ تیمهای ملی زیر نظر « دراگان اسکوچیچ» برنامههای آماده سازی را پشت سر…

Latest News

Related articles