تصمیم نهایی «اکران نوروز» با صاحبان آثار است/ چالش منع تردد شبانه

علی سرتیپی تهیهکننده سینما و رییس کانون پخشکنندگان سینمای ایران در گفتگو با درباره آخرین وضعیت اکران نوروز ۱۴۰۰ گفت: قرار شده است که با شورای صنفی نمایش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سری هماهنگیها صورت بگیرد، تا برنامهریزی مناسبی برای اکران نوروزی…

Latest News

Related articles