تصویب اصلاحات قانون دادگاه فدرال در مجلس عراق

نمایندگان پارلمان عراق سرانجام پس از ماهها، اصلاحات قانون دادگاه فدرال این کشور را به تصویب رساندند. به نقل از المعلومه، پارلمان عراق با تصویب اصلاحات قانون دادگاه فدرال این کشور به جنجال چند ماهه بر سر این اصلاحات پایان داد. این اقدام پس از…

Latest News

Related articles