تظاهرات اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی در بحرین

معترضان بحرینی با اشاره به شیوع گسترده کرونا، از رژیم آل خلیفه خواستند هر چه سریعتر زندانیان سیاسی را آزاد کند.

Latest News

Related articles