تظاهرات زنان فرانسوی در پاریس

تنها یک روز پس از روز بین المللی زن در جهان غرب، زنان فرانسوی دست به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز گسترده در اعتراض به نابرابری جنسیتی در شهر پاریس کردند. به نقل از اسپوتنیک، تعداد زیادی از گروههای طرفدار حقوق زنان در دفاع از آنچه آنها تبعیض و نابرابری…

Latest News

Related articles