تعداد بستریهای مبتلا به کرونا در کرمانشاه از ۲۵۰ نفر گذشت

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت ۲ فوتی کرونایی دیگر و گذشتن آمار بستریهای مبتلا به کرونا در کرمانشاه از ۲۵۰ نفر خبر داد.

Latest News

Related articles