تعرفه نگهداری کالاهای اساسی در انبارهای بنادر تصاعدی شد

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری با اشاره به اینکه تعرفههای خدمات بندری در حوزه کالاهای اساسی بر حسب مدت زمان تعریف و مصوب شده است، اظهار کرد: این تعرفه بر حسب مدت زمان ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ روزه و بیشتر محاسبه میشود و بر همین اساس…

Latest News

Related articles