تعطیلی برنامههای ماه رمضان صحیح نیست/ لزوم بازنگری در تصمیم دولت

، نوشاد نوشادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از تعطیلی مطلق مراسم و مناسک دینی و مذهبی در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی اظهار داشت: هیئتهای مذهبی آئینها و مراسم ماه رمضان را با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی انجام دهند. وی تصریح کرد: تجربه…

Latest News

Related articles