تعیین سقف ۱۰۰۰ رأی برای صندوقهای انتخاباتی/ شعب پرتراکم نداریم

، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در برنامه «رویداد» رادیو گفتگو در خصوص اقدامات وزارت کشور برای برپایی انتخابات ۱۴۰۰، اظهار کرد: یکسال اخیر با درگیر هستیم که قطعاً در انتخابات تاثیر دارد. وی گفت: سال گذشته اولین انتخابات کرونایی را داشتیم که البته…

Latest News

Related articles