تغییرات در لایحه بودجه در حد ۱۳ درصد است

، سید کاظم دلخوش در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در موافقت با کلیات لایحه، گفت: شما کلیات لایحه دولت را تایید کردید، الان میخواهید آن چیزی که کمیسیون تلفیق آورده است را رد کنید، اگر رد کردید به دولت بر میگردد و دولت همین را بزک…

Latest News

Related articles