تغییر مالکیت ۲.۸ میلیارد اوراق بهادار مالی

به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یکمیلیون و ۱۹۱ هزار میلیارد تومان رسید. معاملهگران امروز در فرابورس ایران بیش از ۲.۸ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در ۴۵۲ هزار و ۴۸۹ نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و…

Latest News

Related articles