تقدیر از دانشجویان و گروههای دانشجویی فعال حوزه کرونا

به نقل از معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، جمال رحیمیان، در نخستین نشست شورای سیاستگذاری آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران که در محل تالار امیر کبیر دانشگاه تهران برگزار شد گفت: امسال برای نخستینبار شورای عالی آئین اعطای تندیس…

Latest News

Related articles