تقویت همکاری های سیاسی و امنیتی؛ محور رایزنی «الحجرف» در عراق

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری خود در بغداد بر ضرورت تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کردند. به نقل از روسیا الیوم، «نایف الحجرف» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در جریان سفر به عراق و کنفرانس خبری مشترک خود با فؤاد…

Latest News

Related articles