تلاش برای ادامه بردهای گل گهر / ۱۴۰۰ با بردی شیرین آغاز شد

سیرجان – مربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان پیروزی تیمش را عیدی کوچک برای مردم سیرجان و کارگران گلگهر دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم این شکل بازی و کسب نتیجه را در بازیهای آینده هم ادامه بدهیم. ، سعید الهویی عصر یکشنبه پس از برد ۳ بر ۱ تیم گلگهر سیرجان…

Latest News

Related articles