تلاش خانواده مهاجر افغانستانی برای رسیدن به اروپا

خانوادههای مهاجر از افغانستان از طریق مناطق جنگلی بوسانسکا بوینا در بوسنی و هرزگوین تلاش میکنند خود را به کرواسی و سپس قلب اروپا برسانند. حسن شهروند ۵۲ ساله افغانستانی یک سال و نیم پیش از کندز در شمال افغانستان به همراه خانواده اش خارج شد. او میگوید…

Latest News

Related articles