تلف شدن بیش از ۲۰ رأس گوسفند در ایذه بر اثر سانحه رانندگی

کامران بهرامی در گفتوگو با اظهار کرد: بر اثر سانحه رانندگی در دو راهی روستای ناشلیل از توابع شهرستان ایذه با یک گله گوسفند، بیش از ۲۰ رأس آنها از بین رفتند. وی ادامه داد: این حادثه ساعت پنج و ۳۰ دقیقه بامداد روز جمعه (۱۳ فروردین) هنگامی رخ داد که…

Latest News

Related articles