تلف شدن ۲۵۰۰ بال پرنده در تالاب بین المللی میانکاله

حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با با اشاره به وقوع تلفات غیرعادی در پرندگان مهاجر آبزی در تالاب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان اظهار داشت: با اعزام پنج اکیپ از محیطبانان شهرستانهای مختلف امروز ۲۱۱ قطعه پرنده مهاجر آبزی جمع آوری شد. وی با بیان اینکه…

Latest News

Related articles