تمامی اماکن گردشگری ایلام ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با اظهار کرد: با توجه به ثبت اطلاعات تمامی مراکز اقامتی مجاز استان در سامانه جانا، تنها مسافرانی که اقدام به رزرو اقامت کرده، اجازه تردد و اقامت در استان را دارند. وی گفت: تمامی تاسیسات گردشگری از جمله هتل، مهمانپذیر،…

Latest News

Related articles