تمدید اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی تا پایان اسفند ماه ۹۹

، سرهنگ علی سلیمانی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران از تمدید اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی تا پایان اسفند ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: بنا بر تدبیر و دستور فرمانده نیروی انتظامی از ۱۸ آبان ماه فرآیند اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی از…

Latest News

Related articles