تمرین تیم فوتبال تراکتور روز دوشنبه تعطیل شد

تبریز- تمرین تیم فوتبال تراکتور با تصمیم رسول خطیبی سرمربی این تیم، روز دوشنبه تعطیل شد. ، با تصمیم رسول خطیبی، بازیکنان تیم تراکتور فردا استراحت میکنند و از روز سهشنبه تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد. روز گذشته تیم تراکتور در هفته نوزدهم رقابتهای…

Latest News

Related articles