تمرین نظامی آمریکا و سه کشور دیگر در دریای عمان

به نقل از ای بی سی نیوز، نیروی دریایی آمریکا از تصمیم خود برای برگزاری مانور نظامی مشترک با همکاری کشورهای بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه خبر داد. نیروی دریایی آمریکا هدف از برگزاری این مانور را افزایش تنشهای اخیر با ایران پیرامون مساله برجام و…

Latest News

Related articles