تمرین ویژه سگ های جستجو و نجات هلال احمر

تمرین ویژه تیم های آنست(سگ های جستجو و نجات)جمعیت هلال احمر استان اصفهان جهت مواجهه با شرایط اضطراری و حوادث غیر مترقبه برگزار شد. تیمهای “آنست” معروف به تیمهای جستجو و نجات شامل سگهای نجات هستند که در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه یا شرایط اضطراری…

Latest News

Related articles