تنها ۱۰ درصد اراضی کشاورزی سند دار شده است

کاشان – رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تنها ۱۰ درصد اراضی کشور تاکنون سنددار شده است اما امیدواریم با مشارکت کشاورزان مابقی آنها تا دو سال دیگر سنددار شود. سید جواد ساداتی نژاد در گفت و گو با ، با اشاره به تصویب قانون کاداستر در سال…

Latest News

Related articles