تهدیدات بانوی آهنین کره شمالی و ربودن خواب از چشمان بایدن

گروه بین الملل: آمریکا و کره شمالی بر سر برنامه هستهای و موشکی پیونگ یانگ دچار اختلاف هستند. سه دور دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دستاورد چندانی نداشت و پیونگ یانگ با خلع سلاح هستهای موافقت…

Latest News

Related articles