تهران به بیش از ۶۷۰۰ اتوبوس جدید نیاز فوری دارد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت:نیاز به ۹ هزار و ۵۰ دستگاه اتوبوس داریم اما اگر ۶۷۴۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شود، حال شرکت اتوبوسرانی خوب میشود. ، محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: ۱۱۰ دستگاه اتوبوس در…

Latest News

Related articles