تهران در بهمن ماه امسال بهتر از ماه گذشته نفس کشید

، محسن روشنی مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه در بهمن ماه امسال کیفیت هوا در پایتخت طی ۱۹ روز در شرایط قابل قبول و طی ۱۱ روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت، اظهار کرد: البته نباید فراموش کنیم که امسال نحوه…

Latest News

Related articles