تهیهکننده «یدو»: بازگشت سرمایه همیشه اولویت نیست/مظلوم واقع شدیم

، نشست رسانهای فیلم سینمایی « یدو» به کارگردانی مهدی جعفری عصر امروز یکشنبه ۱۹ بهمنماه، پس از نمایش فیلم در جشنواره سیونهم فیلم فجر، در برج میلاد تهران برگزار شد. مهدی جعفری کارگردان فیلم در ابتدای این نشست گفت: یک بار با دوستم ابراهیم ایرجزاد…

Latest News

Related articles