تهیه طرح مرمتی ۳ بنای تاریخی البرز در دستور کار قرار گرفت

، عباس نوری صبح سهشنبه در حاشیه بازدید از روند بازسازی پل دختر شهر کرج از تهیه طرح مرمتی سه بنای تاریخی در استان البرز خبر داد و اظهار کرد: بر این اساس مقرر شد تا با تکمیل شرح خدمات این ابنیه تاریخی، طرح مرمتی آنها در کمترین زمان ممکن تهیه و…

Latest News

Related articles