ته سیگار روشن عامل اصلی ایجاد حریق در فضاهای سبز کاشان

روح الله فدایی در گفت و گو با ، با اشاره به اینکه بی احتیاطی هر کدام از ما انسانها میتواند پیامدهای ناگواری برای طبیعت و محیط اطراف ما به همراه داشته باشد، اظهار داشت: این گونه بی احتیاطیها در فضاهای سبز شهری و خارج شهری سریعتر و پرقدرتتر خود را نشان…

Latest News

Related articles