توئیتر برای تبعیت از قوانین ترکیه نهاد حقوقی تاسیس میکند

به نقل از آسوشیتدپرس، ترکیه سال گذشته یک قانون بحث انگیز در مورد فعالیت شبکههای اجتماعی به تصویب رساند که به موجب آن هر شبکه اجتماعی با بیش از یک میلیون عضو برای تداوم فعالیت در داخل خاک ترکیه باید در این کشور دارای نمایندگی باشد. بر اساس بیانیه…

Latest News

Related articles