تورم نقطه به نقطه تولید کننده صنعتی به ۷۷ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری به نقل از مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ۲۱.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ٩.٩ واحد درصد کاهش دارد. در میان زیربخشهای مختلف صنعتی در فصل…

Latest News

Related articles