توزیع رایگان ۶۲۰۰ نهال مثمر در مرکزی توسط قرارگاه جهادی نشا آفتاب

، سید عباس حسینی ظهر دوشنبه با اشاره به فعالیتهای گروه جهادی شهید برونسی در آستانه روز درختکاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه سنت حسنه کاشت درخت در سالهای اخیر با اهتمام و استقبال مردم همراه بوده است اما با توجه به شرایط آب و هوایی که در آن…

Latest News

Related articles